Ytterligare två nya sammarbetsprojekt inom cirkulär matproduktion / A further two new collaboration projects in circular food production

English below.

Det är ett rent nöja att kunna berätta att våra forsknings- och utvecklingskonsortium har fått ytterligare två nya projekt beviljade inom cirkulär matproduktion.

Det första är ett projekt som heter: Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk. Målet med projektet är att skala upp de pilotprojektet som utförts tidigare (Fem to grön fisk i disk) där restströmmar från livsmedelsindustrin blir foder för insekter, som sedan blir del av fodret för fjäderfä, fisk och gris. Projektledningen för projektet är SLU och Axfoundation.

Det andra projektet heter: Integrerat cirkulärt, klimattåligt och mycket hållbart livsmedelsproduktionssystem. Målet med projektet är att skala upp ett cirkulärt livsmedelsproduktionssystem till en mer industriellt relevant demonstrator. Det bygger vidare på ett tidigare projekt: Akvaponi i en digital värld.

English

It is a pure pleasure to be able to tell you that our research and development consortia have received two more new projects granted in circular food production.

The first is a project called: Future feed for poultry, fish and pork. The goal of the project is to scale up the pilot project that was carried out earlier (Five to green fish in a dish) where waste streams from the food industry become feed for insects, which then become part of the feed for poultry, fish and pigs. The project management for the project is SLU and Axfoundation.

The second project is called: Integrated circular, climate-resistant and highly sustainable food production system. The goal of the project is to scale up a circular food production system into a more industrially relevant demonstrator. It builds on an earlier project: Aquaponics in a digital world.