Samarbetspartners

Cirkulärodling är ett samarbete mellan flera organisationer. Vi jobbar väldigt öppet och vill hitta flera att samarbeta med. Alla samarbetspartners har någon formell relation, såsom ett gemensamt projekt.

Johannas Stadsodlingar AB

Vi på Johannas Stadsodlingar odlar och säljer lokalt odlad fisk, grönsaker och örter. Vi jobbar med ett cirkulärt odlingssystem som kallas för akvaponi. Det gör att vi kan producera det som skall bli din mat, året om, oavsett om det är 30 grader varmt och torka eller 30 grader kallt och en meter snö. Dessutom så har vårt akvaponisystem väldigt låg miljöpåverkan.

Johannas Stadsodlingar koordinerar tillsammans med Ecoloop arbetet runt Cirkulärodling-samarbetet.

Läs mer om Johannas Stadsodlingar.

Ecoloop AB

Vi på Ecoloop initierar och driver utvecklingsprojekt kopplade till samhällets resursflöden. Vår vision är ett samhälle med försörjningssystem som bevarar och återskapar resurser. Vår mission är att utmana till förändring genom att driva utvecklingsresor för en hållbar användning av vatten, material och energi.

Ecoloop koordinerar tillsammans med Johannas Stadsodlingar arbetet runt Cirkulärodling-samarbetet.

Läs mer om Ecoloop.

Concinnity AB

Vi på Concinnity har lång erfarenhet att utveckla transparens- och spårbarhetsystem för olika miljöer, inklusive internationellt bistånd. Vi har jobbat med sensorer och hårdvara inom allt från bilar, signalsystem för tåg, till satelliter. Vi har också utvecklat webpubliceringsverketyg för nichmarknader.

Husby Gård

Vi på Husby Gård bygger ut, driver och förvaltar vår gård som ligger vid Husby i norra Vallentuna. Det är en familjegård som ligger i ett anrikt odlingslandskap där matproduktion har pågått sedan vikingatiden. Vi tror starkt på att modernisera matproduktionen, samtidigt som vi vårdar vårt kultursamhälle och vår natur.

ICA Maxi, Barkarbystaden

Vi tror på att det ska vara ännu enklare att handla mer hållbart. Anledningarna är många, men kanske de två viktigaste är att det är betydligt snällare mot miljön och att vi och våra kroppar mår bättre av det.

Därför satsar vi extra hårt på att du som kund ska få det enklare att kunna fortsätta eller börja handla hållbart genom att till exempel märka ut vad som är eko i hyllan och satsa på att minska matsvinnet. Det vinner både du och miljön på.

Läs mer om ICA Maxi, Barkarbystaden.

ICA Kvantum, Upplands Väsby

Våra hjärtan klappar extra hårt för godsaker från naturen och det är ingen hemlighet att vår frukt- och gröntavdelning är butikens stolthet. Vårt mål är att bli bäst på frukt och grönsaker så därför vill vi inspirera dig att lägga mer grönt på tallriken.

Läs mer om ICA Kvantum, Upplands Väsby.

Tebrito AB

Tebrito odlar insekter för hållbara och innovativa protein produkter.

Läs mer om Tebrito.

Ragn Sells AB

Ragn-Sells spelar en central och viktig roll i den cirkulära ekonomin. Med en lång och gedigen historia, bra värderingar och en genomgående tanke om en bättre värld är man en viktig nyckelspelare för att ta den cirkulära ekonomin framåt. 

Läs mer om Ragn Sells och cirkulär ekonomi.

SLU – Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård forskar och undervisar vi om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Forskningen handlar främst om hur djuren tillgodogör sig olika typer av foder och hur de fungerar i olika skötselsystem.

Läs mer om Akvakultur hos SLU.

SLU – Institutionen för energi och teknik, Kretsloppsteknik 

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem.

Läs mer om SLU Energi och teknik.

Vallentuna Kommun

Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att bo i. Vi behöver därför tänka långsiktigt och hållbart så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Läs mer om Vallentuna kommun.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholm.

IBM Sverige

IBM Food Trust™ is a collaborative network of growers, processors, wholesalers, distributors, manufacturers, retailers, and others, enhancing visibility and accountability across the food supply chain. Built on IBM Blockchain, this solution connects participants through a permissioned, immutable and shared record of food provenance, transaction data, processing details, and more.

Läs mer om IBM Food Trust.

Lantbrukarnas Riksförbund

Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Läs mer om LRF.

Axfoundation

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. Vi vill skapa verklig förändring. Inspirera människor som kommer i kontakt med det vi gör att agera för en hållbar värld, tillsammans med oss eller på egen hand.

Läs mer om Axfoundation.