Vi skapar cirkulära odlingslösningar

Vi är två dussin organisationer som tillsammans jobbar på att skapa ett storskaligt cirkulärt odlingssystem i Sverige.

Ett modernt matprodktionssystem baserat på akvaponi och återvinning av matsvinn via insektslarver som blir fiskfoder. Vi applicerar modern teknologi för övervakning, spårning och transparens.

Idag så vet vi att alla enskilda stegen i ett cirkulärt odlingssystem fungerar. Vårt arbete handlar om att integrera dessa olika processer till ett fungerande cirkulärt system.

Läs mer om våra projekt.

Läs mer om våra samarbetspartners.