One Stop Myndighetsshop / One Stop shop for Laws and Permits

English below.

Under hösten så har Johannas Stadsodlingar, Tebrito och Ecoloop arbetat tillsammans med flera myndigheter i ett projekt som heter One Stop Myndighetsshop. Livsmedelsverket har varit ledande myndighet och har arbetat tillsammans med konsultfirman Antrop.

One Stop Myndighetsshop har beskrivits som:

En myndighetsöverskridande samverkansmodell för att framtidssäkra en hållbar och attraktiv matsektor med innovationshöjd i toppklass.

Från slutpresentationen

Johannas och Tebrito valdes ut av myndigheterna för att det väl representerar många av de utmaningar som finns med gamla lagar, regler och praxis som skapades för ett linjärt matproduktionssystem, nu när vi ställer om till cirkulära metoder.

Slutpresentationen livesändes och kan hittas här på YouTube.

English

During the autumn, Johannas Stadsdodlingar, Tebrito and Ecoloop worked together with several authorities in a project called One Stop Myndighetsshop (One Stop shop for Laws and Permits). The Swedish Food Agency has been the leading authority and has worked together with the consulting firm Antrop.

One Stop Myndighetsshop has been described as:

A multi-agency collaboration model to future-proof a sustainable and attractive food sector with top-class innovation.

From the final presentation in the project.

Johannas and Tebrito were selected by the authorities because they represent well many of the challenges that exist with old laws, regulations and practices that were created for a linear food production system, now that we are switching to circular methods.

The final presentation was broadcast live and can be found above on YouTube.