Cirkulärt matavfall blir mat igen

Projektet får stöd av Formas och är del av utlysningen Nycklarna till cirkulär ekonomi 2022.

Projektets löptid: december 2022 – november 2024

Syfte och mål

Målet med projektet är att använda matavfall för att i en kvalitetssäkrad process tillverka foder till fisk och fjäderfä, som i sin tur ska bli till livsmedel. Fokus i projektet ligger på att tillvarata de 1,3 miljoner ton matavfall som produceras varje år i Sverige. 

Avfallstrappan är antagen i den svenska miljöbalken. Den styr hur avfallet ska hanteras för att optimera användningen av potentiella resurser. Idag går matavfallet antingen till biogas eller till förbränning, vilka båda befinner sig långt ner på avfallstrappan. Endast 3% av matavfallet går till djurfoder som befinner sig högre upp. Detta projekt vill öka möjligheterna att använda matavfall för att odla mjölmaskar och larver från vapenflugor. Insekterna har potential att bidra till det cirkulära livsmedelsystemet. Med sitt höga proteininnehåll utgör de ett utmärkt foder. Problemet är att dagens regelverk är anpassade för linjära och inte cirkulära system. Projektet ska se över regelverken och möjliggöra en förenkling av dessa så att användningen av matavfall till insektsproduktion möjliggörs. Hela värdekedjan ska kvalitetssäkras genom att möjliggöra full spårbarhet. För att göra detta behövs djupgående kunskaper kring de risker som förekommer i processen. Dessa kunskaper erhålls genom data från projektets forskningresultat. 

Baserat på detta ska datamodeller med fokus på storskalighet byggas upp. Detta ska göras med hjälp av blockchain-teknologi. Resultaten bidrar till den vidare utvecklingen av regelverken vilket i sin tur möjliggör en cirkulär hantering av matavfall.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till etableringen av en cirkulär värdekedja för matsvinn. Utöver detta ska ett system för kvalitetskontroll av matavfall längs med hela värdekedjan utvecklas. Genom att erhålla en ökad förståelse för hur blockchain-teknologi, tillsammans med data från labbexperiment, kan möta framtida krav på riskbedömningar och kvalitetskontroll kan nödvändiga förändringar av rådande regelverk identifieras.

Utöver detta kommer problemägare bygga kunskap och framtida investeringar för uppskalning av produktionsmetoder kan möjliggöras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföra forskningsexperiment för datainsamling för att möjliggöra riskbedömningar. Uppgifterna ska validera hypoteser om hur regleringar skulle kunna bli mer effektiva och anpassade för en framtid där vår hantering av matavfall kan bli cirkulär. Projektet pågår i 24 månader.

Samarbetspartners