Akvaponi i en digital värld

Projektet är ett Vinnova stött projekt, en del av FoodTech utlysningen från hösten 2018.

Projektets löptid: november 2018 – februari 2021

Ett modernt matprodktionssystem baserat på akvaponi och återvinning av matsvinn via insektslarver som blir fiskfoder. Vi applicerar modern teknologi för övervakning, spårning och transparens.

Syfte och mål

Vi bygger en akvaponisystem prototyp för mer hållbar och resilient matproduktion. Vi kommer att dela med oss våra resultat öppet och projektet är baserat på toppmoder kunskap kring akvaponi, cirkulär resursflöden, IoT och blockchain-teknik. Vi kommer att skapa en plattform för att skala en cirkulär affärsmodell ur ett hållbarhetsperspektiv där vi engagerar stormarknader, kunder, tillsynsmyndigheter, den offentliga sektorn, forskare och teknikleverantörer. Vi levererar en bedömning av intressentbedömning, en LCA-analys och en inlärnings-workshop.

Förväntade resultat och effekter

Inom fem år räknar vi med en funktionell cirkulär ekonomi inom produktion och konsumtion av fisk och grönsaker, som använder moderna digitala verktyg, allt i linje med den nya svenska livsmedelspolitiken. Ett livsmedelsproduktionssystem som använder resurser som idag ses som avfall. Slutresultatet blir ett system som ger bättre hållbarhet och motståndskraft, lägre utsläpp, förbättrad livsmedelssäkerhet och effektivitet, bättre öppenhet och spårbarhet samt förbättrar Sveriges konkurrenskraft.

Planerat tillvägagångssätt och genomförande

Projektet är uppbyggt i fyra huvudkomponenter: en funktionell akaponisk prototypinstallation, etablering av en samarbetsplattform för uppskalning av affärsmodellen, utveckling av en Distributed Ledger (blockkedja) demonstration för öppenhet och spårbarhet och slutligen ett kommunikationspaket.

Samarbetspartners

Johannas Stadsodlingar AB, Ecoloop AB, Concinnity AB, W Hamilton Drift och Förvaltning AB, ICA Kvantum i Upplands Väsby (Salles Invest AB), ICA Maxi i Barkarbystaden (Storbutiken i Barkarby AB).

Läs mer om samarbetspartners.

Följ projektet på vår blog: Akvaponi i en digital värld.