Integrerat cirkulärt, klimattåligt och mycket hållbart livsmedelsproduktionssystem

Projektet får stöd av Vinnova (2023-00743) och är del av utlysningen Uppskalning för en hållbar industri 2023.

Projektets löptid: september 2023 – augusti 2026.

Syfte och mål

  • Skala upp ett cirkulärt livsmedelsproduktionssystem till en mer industriellt relevant demonstrator
  • Öka automatiseringen och optimera systemets prestanda (produktion, kvalitet och effektivitet)
  • Testa och validera systemets ekonomiska bärkraft för att öka det kommersiella intresset.

Förväntade effekter och resultat

Denna demonstrator kommer att visa den kommersiella livskraften för ett hållbart cirkulärt livsmedelsproduktionssystemet, om än i mindre skala. Det kommer att hjälpa till med kommersialiseringen av systemet genom att ge potentiella investerare & franchisetagare/licensieringskunder garantier att de kan kombinera hållbarhetsvinster med ekonomiska vinster. Denna demonstrator kommer att bli en plan för replikering av systemet i kommersiell skala i såväl Sverige som över hela världen.

Avbrott i värdekedjorna där kunder (t.ex. stora restaurangkedjor, grossister/distributörer) kan äga sina egna livsmedelsproduktionsanläggningar snarare än att köpa från långväga leverantörer.

Identifiering av nya cirkulära vägar i livsmedelsproduktionens värdekedja (t.ex. att koppla ett recirkulerande vattenbrukssystem till ett grönsaksodlingssystem möjliggör betydande besparingar i vatten och kväve samtidigt som produktionen ökar. Att ta matavfall och omvandla det till fiskfoder via insekter ger protein och näringsämnen aggregering utan att ta resurser från den befintliga mänskliga näringskedjan.).

Planerat upplägg och genomförande

En automatiserad, integrerad anläggning byggs med en landbaserad fiskodling, en vertikalodling för bladgrönt och en insektsodling. Anläggningen används under en period på två år för att testodla i systemet för att uppnå önskad avkastning och kvalitet. Parametrar som temperatur, vattenflöden, näringssupplement, temperatur, ljus, mm. kommer att varieras för att uppnå bästa kombination av avkastning och kvalitet. Produkter kommer att maknadstestas med flera aktörer, samt kommer att näringstestas i laboratorium. Resultat från projektet kommer att kommuniceras via speciella seminarier och studiebesök, inom organisationernas nätverk och publikt.

Samarbetspartners