Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Projektet får stöd av Vinnova (2022-02807) och är del av utlysningen Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering.

Projektets löptid: december 2022 – januari 2025.

Syfte och mål

Vår mat ska helst inte äta vår mat. Istället bör djuren utfodras med sådant vi inte kan eller vill äta själva. Ett foder där huvudingrediensen är insekter uppfödda på restströmmar från livsmedelsindustrin blir både cirkulärt och hållbart. Detta har vi åstadkommit i pilotskala för odlad fisk och nu vill vi ta det hållbara fiskfodret till nästa steg och säkra en kontinuerlig produktion. Tack vare ändrade regler inom EU har vi möjlighet att expandera projektet till att även inbegripa foder till fjäderfä och gris för att kunna uppnå ännu större miljönytta.

Förväntade effekter och resultat

Samhällsutmaningen vi adresserar är de linjära, resursineffektiva flöden som dagens livsmedelssystem bygger på. Målet är svenska cirkulära foder för nästa generation miljövänlig mat tillgänglig i butik och på restaurang. Dagens foderrecept baseras på så kallade fodermedelstabeller. Att komplettera dessa med nya och cirkulära fodermedel blir därför ett delmål för projektet och ett direkt stöd till industrin. Näringsvärden, hållbarhetsvärden, priser och tillgänglighet kommer att publiceras och vara öppen data redo att matas in i industrins databaser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom arbete hos ett stort antal partners. Den övergripande målsättningen är att stödja utvecklingen av ett svenskt cirkulärt foder för nästa generation miljövänlig mat. En praktisk målsättning är att nå slutprodukter till konsument för samtliga djurslag, om än i varierande volymer. Projektet kommer att arbeta utifrån uppsatt tidplan och med regelbundna avstämningar. Projektgruppen har arbetat tillsammans i tidigare projekt och har en god kommunikation samt en platt organisation vilket har visat sig framgångsrikt för att uppnå de mål som satts upp.

Samarbetspartners

 • Axel Johnson Holding AB
 • Bodens Utveckling AB
 • Ecoloop AB
 • Ecopelag ekonomiska förening
 • Ekobolaget Skaraborg AB
 • Grönsakshallen Sorunda AB
 • Johannas Stadsodling AB
 • Martin & Servera AB
 • Plant Protein Production Sweden AB
 • Producentorganisationen
 • Kustfiskarna Bottenhavet ekonomiska förening
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • RISE Processum AB
 • Stjärnägg AB
 • Sveriges Lantbruksuniversitet AB
 • Tebrito AB
 • Älvdalslax AB
 • Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan