Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system med insekter som fiskfoder och blockchain för kvalitetssäkring.

Projektet är ett Vinnova stött projekt, en del av Cirkulär och biobaserad ekonomi utlysningen från hösten 2018.

Projektet är avslutat: Läs slutrapporten.

Syfte och mål

I projektet ska vi studera ett cirkulär återtag av matsvinn till råvaror för produktion av insektslarver som i sin tur blir råvara i fiskfoder i en akvbaponianläggning. Vi utvecklar blockchain spårbarhet av matsvinn som ger resurseffektiv hantering i svinntratten. Målet är att öka kvalitet och effektivitet i hela akvaponiprocessen genom digitalisering som ger kontroll och förenklar besluten samtidigt som en lönsam affär för handel och landsbygd skapas där återbruk av ekonomibyggnader och matsvinn är centrala parametrar.

Förväntade effekter och resultat

I livsmedelsstrategin ska produkter användas effektivt med minskat matsvinn som i sin tur ska användas genom smarta lösningar i en cirkulär ekonomi. Projektet har en digital blockchain lösning kring resurseffektiv hantering av matsvinn för fiskfoder. En studie kring existerande regelverk för matsvinn och fiskfoder ska ge återkoppling till Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunen om dess funktion och potential för förändring. Studie av affärsmodeller för samarbeten mellan handel och matproducent. En plan för uppskalning, steg 2, med aktörs- och konkurrensanalys som bas.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska förstå kontexten och sätta realistiska, framtida mål. Projektgruppen har stor erfarenhet av startup kopplat till systemomställningar. Drivkraften är att skapa hållbar, affärsmässig förändring. Vi använder Stakeholder Opinion Assessment där aktörer för värdekedjan matsvinn till matproduktion engageras i en dialog om affärskonceptets fördelar för aktörerna. Utmaningar av svinnbehandlings- och värdeökningsprocessen identifieras. SOA kombineras med User story mapping som ger output för vidare arbete. Resultatet avgör hur uppskalning sker av projektet i nästa steg.

Samarbetspartners

Ecoloop AB, Johannas Stadsodlingar AB, Concinnity AB, Tebrito AB, Ragn Sells AB, SLU – Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU – Institutionen för energi och teknik, Kretsloppsteknik, Vallentuna Kommun, och Länsstyrelsen Stockholm.

Läs mer om samarbetspartners.