Två nya projekt inom cirkulär matproduktion / Two new projects in circular food production

English below

Våra forsknings- och utvecklingskonsortium har fått två nya projekt beviljade inom cirkulär matproduktion.

Det första är ett projekt som heter: Cirkulärt matavfall blir mat igen. Projektet kommer att genomföra forskningsexperiment för datainsamling för att möjliggöra riskbedömningar. Uppgifterna ska validera hypoteser om hur regleringar skulle kunna bli mer effektiva och anpassade för en framtid där vår hantering av matavfall kan bli cirkulär. För mer information, kontakta: Fredrick Regnell på Ecoloop.

Det andra projektet heter: Datainsamling för hållbar maskininlärning inom cirkulär livsmedelsindustri/matproduktion. Projektet syftar till att skapa en gemensam standard för datainsamling och sedermera ML-modeller (Machine Learning) för effektivisering av cirkulär livsmedelsproduktion.

English

Our R&D consortium has had grants for two more projects approved around circular food production.

The first project which is called Circular food waste becomes food again (linked page in Swedish). The project will execute research experiments to produce data to make risk assessments. The research is to validate the hypnotises around how rules and regulations could become more effective and adjusted for a future where our handling of food waste become more circular. For more information, contact: Fredrick Regnell at Ecoloop.

The second project is called: Data collection for sustainable machine learning within a circular food industri/circular food production (linked page in Swedish). The goal of the project is to create a common standard for data collection and Machine Learning modells for optimisation of circular food production.