Datainsamling för hållbar maskininlärning inom cirkulär livsmedelsindustri/matproduktion

Projektet är ett Vinnova stött projekt, en del av Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation – PiiA

Projektets löptid: februari 2023 – december 2024

Syfte och mål

Fram till 2050 kommer den globala matproduktionen behöva öka med 70% för att möta behovet hos den växande världsbefolkningen (FAO, 2021). En cirkulär livsmedelsproduktion är en förutsättning för att kunna möta de ökade behoven av livsmedel i Sverige och världen. Projektet syftar till att skapa en gemensam standard för datainsamling och sedermera ML-modeller (Machine Learning) för effektivisering av cirkulär livsmedelsproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas öka inhemsk självförsörjningsgrad genom implementation av självlärande system. En effektiviserad, cirkulär livsmedelsproduktion har potential att bli en massiv industri med enorm positiv påverkan på välfärden och miljön.

Planerat upplägg och genomförande:

Förstudie/rapport – Struktur för en kvalitetssäkrad datatopologi tas fram. Rapporten visar hur olika data ska struktureras, hanteras och lagras för att enkelt kunna digitalisera en industri.
Pilotinstallationer – Pilotinstallation av datalager med förbearbetning som genom ML kan identifiera avvikelser.
Prototyp – En prototyp baserad på ML som kan optimera olika processer, till exempel resurs- eller kostnadsoptimering tas fram.

Samarbetspartners