Januari-februari 2019 – Akvaponi i en digital värld

Akvaponi

Anke, Thomas, William och Micke åkte på studiebesök Duurzame Kost, Eindhoven, Nederländerna. Det var ett jättebra besök där vi spenderade en halv dag med Josh, som driver den anläggningen. Vi besökte också företaget Brinkmann som säljer utrustning för växthus.
https://duurzamekost.nl
https://www.instagram.com/p/BtrDi2Iig7d

Micke och Thomas var också på studiebesök/upphandlingsbesök hos Emges Damm och Trädgård, Falkenberg, som har många års erfarenhet av fiskodling och mycket av den utrustningen som vi behöver.
http://www.emges.se

Dessa tre besök gav oss den informationen som vi behövde för att slutföra vår detaljerade design av akvaponikinstallationen. 

Anke och Thomas har renoverat sticklingrummet, som numera är nymålat. Anke har också förberett packeteringsrummet för målning.

Micke har nästan byggt färdigt ett nytt golv i sticklingrummet och en isolerande vägg mot grannlokalen.

Gårdens infrastruktur

William har jobbat med att ta bort oanvända kablar och gamla vattenrör. Vi har dessutom inspekterat avloppen med kamera för att se att allt är i bra skick, och det var det.

Systemstudien

Exjobb: Hanna jobbar på med exjobbet och har varit på studiebesök på SLU och deras uppfödning av soldatflugor för att samla data. Axel har startat sitt exjobb om energisystem denna vecka och jobbar med förslag på projektplan.

Beräkningar för systemanalys: Simon och Maria har förutom handledning byggt vidare på excelmodellen. Det finns nu en första version av beräkningsmoduler för energianvändning och växthusgasutsläpp för byggnad och odlingsutrustning samt att vi har nu börjat samla data för konventionella odlingsalternativ som kan användas för att jämföra prestandan mellan olika odlingssystem. Vi kommer i mars arbeta med odlingsskedet/produktionen och flöden som där uppstår.

Distributed ledger/blockchain och sensorer

Gabriel har gått på “virtuell konferens”, som var väldigt lärorikt, Hyperledger Global Forum 2018
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0MZ85B_96CGkWnEvdPy5sB4VRcH2XWuP

Stellan har jobbat med att ansluta sensorer till ett testsystem. Just nu så mäts syrehalt i vatten, luftfuktighet, vattentemperatur, lufttemperatur, vattennivå och elförbrukning var 30e sekund och loggas i en tidsseriedatabas.

Stellan har installerat en webbkamera i den blivande odlingsanläggningen som tar bilder var tionde minut, så vi kan göra en timelaps-video av akvaponibygget.

Kommunikation och partnerskap

Thomas presenterar projektet på Stockholm Food Movement seminariet på onsdag 13 mars på iHub i Stockholm.

Vi håller på och planerar för en webbsajt för projektet, som borde finnas tillgänglig under mars/april.

Vi vart kontaktade av Invest Stockholm om möjliga samarbeten runt lokaler lämpliga för stadsodling i Stockholm. Vi gör en uppföljning om det under de närmaste veckorna.

Thomas gick på SustainTech Sweden konferensen 14 februari, och träffade många intressanta människor och fick en bättre överblick över investeringslandskapet.

Thomas och Kerstin träffade VDn för Arctic Roe of Scandinavia AB, som odlar stör för att skörda kaviar.

Nu börjar vi se att prototyper och andra arbeten kommit igång ordentligt!

December 2018 – Akvaponi i en digital värld

Vi hade en formel projektstart den 27 november 2017 på vårt projekt. Trots att december är en väldigt full månad för många så kom projektet igång ordentligt. Här är en överblick om vad som skett. En version av detta kommer läggas upp på projekts offentliga webbsajt när den kommer på plats inom några veckor.

Den 4 december så träffades vi flera från Johannas, Ecoloop och Concinnity och satt ihop en projektöverblick. 

Akvaponi i en digital värld – projektöverblick.

Akvaponi

 • Mikael har designat konstruktionen av sumptanken och sumphuset
 • Vi har upphandlat material för sumptanken och börjat bygga komponenter för den
 • Chaktning för sumpen, dränering mm
 • Koordinering med kontrollansvarig för bygglovet
 • Vi har jobbat en hel del med att bestämma var vi ska inhandla material
 • Vi köpte in en del material, som IBC tankar, dränerings grus, sumptank material
 • Anke fortsätter vår testodling med ett antal olika bladväxter
 • Anke, Thomas och vår praktikant Jacob besökte FoodTech konferensen i Härnösand, med studiebesök till Peckas Naturodlingar
 • Anke besökte en 4 hektar salladsodling, De Kruidenaer, i Nederländerna, som använder en del av de metoder som vi skall använda. Hon har dessutom kontakt en akvaponikföretaget Duurzame Kost, också i Nederländerna, där vi kommer att göra studiebesök under början på året.

Gårdens infrastruktur

 • William har ordnat en ny brunn till gården, där bland annat akvaponianläggningen kommer att ta sitt vatten. Rördragningen igenom ladugården är gjord med eldragning. 
 • Han har flyttat ut den gamla mjölktanken ur lokalen och också gjort elkabelsanering i lokalen. 
 • Dessutom hjälpte William oss med schaktning runt platsen för sumptanksbyggnaden. 

Systemstudien

Under December hann Maria träffa Johannas Stadsodlingars praktikant Jacob, innan han reste tillbaka till England. Jacob har arbetat med en livscykelanalys för akvaponi-odlingarna. Han förklarade sitt tillvägagångssätt, och sina avgränsningar och resultat. Hans arbete blir en bra startpunkt för den större och mer fördjupade systemstudien som Ecoloop kommer arbeta med i projektet. Ecoloop har också kommit överens med Thomas om att försöka rekrytera två exjobbare som ska hjälpa till med systemstudien. Två bra kandidater har tillfrågats om exjobben, en av dessa har en del kunskap och mycket intresse för digitaliseringsfrågor och den andra kandidaten har volontärjobbat i en akvaponi-odling på Hawaii. De har ställt sig positiva till att göra exjobb i projektet och vi väntar definitiva svar från dem innan jul. Sammanfattningsvis kan man säga att vi har bäddat för en rivstart med systemstudie-arbetet i januari.

Distributed ledger/blockchain

Gabriel har gjorde en liten inventering av de flesta företag i rutan “BESLUTSSTÖD” på AGFOs företagskarta: https://agfo.se/app/uploads/2018/09/agfo_foretagskartan_svensk_agtech_foodtech_sep_2018.pdf

Vi kommer att lägg upp inventeringen i lämpligt format på webbsajten lite senare. Dessutom har Concinnity undersökt olika blockchain/distributed ledger system, med fokus på Hyperledger och Corda R3. 

Kommunikation

Thomas åkte och besökte ICA Maxi i Barkarby och ICA Kvantum i Upplands Väsby och pratade med grönsaksansvariga där om att vi vann projektet. I januari kommer Ecoloop att börja planera intervjuer för systemstudien.

Administration

Projektavtal har upprättats och nästan alla har skrivit på och fått första pengarna utbetalda.

Sammanfattande tycker jag att det inte är illa från en stående start. Vi på Johannas Stadsodlingar önskar er alla en riktigt God Jul!

Thomas@Johannas