Matsvinn till insekter som blir fiskfoder (aka Matsvinn 2)

Projektet är ett Vinnova stött projekt, en del av Cirkulär och biobaserad ekonomi utlysningen från hösten 2020.

Läs slutrapporten: Matsvinn 2

Syfte och mål

Målet är att gå från linjär hantering av livsmedel, där matsvinn och avfall är ett stort problem, till cirkulär hantering. Projektet ska skapa en prototyp och en demonstrator för att tydligt demonstrera hur matsvinn i kombination med insekter kan ge cirkularitet i matproduktion från både lokala och egenproducerade samt storskaliga och regionala resurser som idag förloras eller nedgraderas. Vi skapar en småskalig prototyp för insektsodling av mjölmaskar som kopplas ihop med Johannas existerande fiskodling i akvaponi samtidigt som vi uppgraderar insekter till djurfoder.

Förväntade effekter och resultat

Utveckla kopplingen med akvaponi och insektsodling samtidigt som vi ska utveckla affärsmodeller där matsvinn får ett värde i cirkulär hantering, En fördjupad utveckling av spårbarhet och kvalitetssäkring i hela värdekedjan. Vi behöver också kvalitetssäkra restprodukter genom spårbarhet via ”blockchain med ”svinntratten” som bas. Spårbarhet ger också en viktig grund till förnyade regelverk för att främja användning av matsvinn. Även utveckla vägledning för tillstånd för storskalig drift av hela ”akvaponi-svinninsekter-fiskfoder” i ett cirkulärt system.

Planerat upplägg och genomförande

En prototyp byggs kopplad till Johannas akvaponikanläggning med fokus på lokal cirkularitet och mjölmaskar. En demonstrator bygger Ragn Sells för soldatflugelarver som hanterar regionala strömmar kring matsvinn. Vi ska identifiera leverantörer med hållbara flöden för matsvinn. Utvärdera förutsättningar (ekonomi, spårbarhet, kvalitet, logistik) för att styra om deras restflöden till att nyttiggöras som substrat i insektsodling. Utveckla och anpassa Product Lifecycle Management (PLM) till framtida till cirkulära flöden och produkter.

Samarbetspartners

Ecoloop AB, Johannas Stadsodlingar AB, Concinnity AB, Tebrito AB, Rain Sells AB och Akvafarm AB.

Läs mer om samarbetspartners.