Vi skapar cirkulära odlingslösningar

Vi är ett halvdussin organisationer som tillsammans jobbar på att skapa ett storskaligt cirkulärt odlingssystem i Sverige.

Ett modernt matprodktionssystem baserat på akvaponi och återvinning av matsvinn via insektslarver som blir fiskfoder. Vi applicerar modern teknologi för övervakning, spårning och transparens.

Idag så vet vi att alla enskilda stegen i ett cirkulärt odlingssystem fungerar. Vårt arbete handlar om att integrera dessa olika processer till ett fungerande cirkulärt system.

Akvaponi i en digital värld

Vårt första gemensamma projekt heter Akvaponi i en digital värld. I det projektet bygger vi en prototypanlägging för grönsaks- och fiskodling i ett akvaponisystem. Vi övervakar akvaponianläggningen med sensorer, Internet-of-Things (IoT). Vi bygger en prototyp av ett spårnings- och transparens med så kallad blockedjeteknik. Vi studerar miljöpåverkan med en LCA-baserade analys. Slutligen så bygger vi samarbetsplatformen där vi sätter samman flera organisationer för a få till stånd den systemändring som vi söker.

Läs mer om Akvaponi i en digital värld.